Alternativ till att studera på universitet

Många människor och speciellt yngre brukar få rådet om hur det viktigt det är med att fortsätta högre studier och då på antigent universitet eller högskola. Att vidareutbilda sig är naturligtvis alltid en god idé men det behöver inte vara det enda alternativet. Arbetsmarknaden är redan tuff idag och det är alltid bra att ha en utbildning vilket ökar ens chanser till sitt drömjobb men behöver faktiskt inte vara avgörande och faktum är att beroende på vad man vill arbeta med i livet så är inte en utbildning på en högskola alltid det bästa valet. Denna artikel kommer att handla just om anda alternativ till högskola och det finns rätt många idag.

Fler och fler utbildar sig via andra alternativ än högskola

Högskola och universitet är ett väldigt populärt val när människor väljer att studera vidare men faktum är att andra typer av eftergymnasiala utbildningar har ökat markant med åren. Dels så ser arbetsmarknaden annorlunda ut där det finns ett större behov av praktiska utbildningar som man inte riktigt kan tillgodose på högskolor men dem olika branscherna har tagit en större position inom utbildning och ur dessa ska utformas där dem är tydliga med vad just deras bransch behöver och skräddarsyr utbildningar efter det. Detta är en trend som finns runt om i hela EU och inte minst i Sverige. På senare år har så kallade Yrkeshögskolan(YH) blivit ett mycket populärt alternativ till högskolan. En yrkeshögskola är en form av utbildning som är godkänd av Utbildningsrådet och utbildningarna tas fram tillsammans med olika branscher och där det råder brist på yrken.

Och just detta är en viktig parantes, en utbildning via Yrkeshögskolan kan inte starta om det finns ett överflöd av arbetskraft inom en bransch utan det måste finnas brist på just det yrket för att en utbildning kan starta. Under en utbildning på Yrkeshögskolan har man också en obligatorisk praktik och oftast en rätt lång period på ett företag som skolan har samarbete med och på vissa utbildningar så får mer än 80 procent av eleverna anställning senare på praktikplatsen vilket är väldigt lockande. På så sätt så skapar man en balans på arbetsmarknaden och människor får ta del av utbildningar som faktiskt ger arbete rätt snart efter utbildningen. Yrkeshögskolan är en form av utbildning som ökar och fler och fler utbildningar startar och det är mycket fokus på utbildningar inom IT, teknik och vård och omsorg.

Fler och fler utbildar sig via andra alternativ än högskola

Sedan finns det naturligtvis fler alternativ som exempelvis folkhögskola och vuxenutbildningar, ofta kallat Komvux. På senare år har företag som Google, Facebook och andra bolag inom Tech och IT startat egna utbildningar som kanske inte kan ersätta en högskoleutbildning men som kan vara väldigt användbart på arbetsmarknaden. I USA men också andra länder ser man att stora företag startat utbildningar i egen regi och mättar arbetsmarknaden men faktiskt behov än snarare traditionella kunskaper. Att tro att man bara genom att gå en utbildning på en högskola har sin framtid säkrad så är det fel tänk, framtidens arbetsmarknad kommer att se annorlunda ut och kommer ställa andra krav än vad den säkerligen gör idag. Med detta så är det aldrig fel att studera vidare på en högskola eller ett universitet men det kan vara bra att bredda sina alternativ.

© 2021 Projekt-Tbis