Naturvetenskapligt basår

Att arbeta med ett yrke som känns viktigt på riktigt så som exempelvis läkare eller något annat yrke med naturvetenskapligt inriktning så som miljökonsult, matematiker eller kanske astronom är förstås inte alls speciellt ovanligt men tyvärr är det långt ifrån alla som kan arbeta med sitt drömyrke idag eftersom för att ens ha chansen att komma in på en naturvetenskaplig utbildning via högskolan så krävs det att man tidigare ska ha gått det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Såklart är det som så att alla som idag arbetar inom ett naturvetenskapligt yrke inte gick natur på gymnasiet vilket med andra ord innebär att det är möjligt att kunna få behörighet trotts att man gått ett annat program än natur på gymnasiet.

Idag kan man nämligen få sin behörighet genom att läsa ett naturvetenskapligt basår vilket kort och gott är som en kompletteringskurs för den som i dagsläget saknar behörighet för att kunna bli antagen till en naturvetenskaplig utbildning. Basåret läser man vanligen under ett år men för vissa kan det se något annorlunda ut. Vissa kan nämligen få läsa sitt basår snabbare än andra, så vad är det som avgör hur snabbt det går att läsa sitt basår?

Jo, det som avgör detta är ens tidigare betyg. I vissa fall kan det nämligen vara så att man bara behöver någon enstaka kurs för att bli behörig att söka till den utbildningen man vill studera och det går då såklart att läsa basåret snabbare så som att läsa en termin istället för ett år. Det naturvetenskapliga basåret liknar på många sätt det tekniska basåret som också är möjligt att läsa via universitet om man saknar behörighet för att exempelvis söka civilekonomprogrammet men det finns vissa skillnader. Den stora skillnaden är att man under ett naturvetenskapligt basår läser bland annat biologi medans man på det tekniska basåret istället läser mer matte men upplägget på basåren kan också se lite olika ut i sina upplägg beroende på vilken skola man väljer att läsa sitt basår på. Det som brukar krävas av en för att kunna läsa ett naturvetenskapligt basår är att man har grundläggande behörighet för att söka till högskola samt betyg i Matte 2 (alt matte B som kursen hette tidigare).

Högskola, Komvux eller folkhögskola

Högskola, Komvux eller folkhögskola
Högskola, Komvux eller folkhögskola

Mång väljer att läsa sitt basår på högskolan vilket är en smart idé eftersom det bland annat innebär att man har rätt till att få en garantiplats på en naturvetenskapligutbildning om man vill läsa sin utbildning på samma skola som man har läst sitt basår. Samtidigt får man också chansen att känna på hur det är att studera på en högskola då studietekniken skiljer sig något från gymnasiet.

Däremot så är inte basåret på högskolan det enda alternativet utan det går att läsa sitt basår både på Komvux och på vissa folkhögskolor om man hellre vill göra det. Nackdelen men att läsa basåret på Komvux eller folkhögskola istället för på högskola är att man då inte kommer kunna få en garantiplats men däremot kan det finnas andra fördelar då det är lite av en smaksak om man gillar högskola, Komvux eller folkhögskola mest.

© 2021 Projekt-Tbis