Studentkåren

Att börja studera efter gymnasiet brukar innebära många saker. Det kan vara ett steg för att kunna arbeta med något av intresse. Kanske skaffa sig en specifik kompetens för att bättra på sin lön. För många innebär även att studera vidare att flytta. Det som är av intresse att studera kanske inte finns lokalt. Eller så är det antagningspoängen som gör att flytt är nödvändigt för att kunna studera. Och att flytta kan vara lite läskigt. Inte ovanligt är att det inte finns någon som helst koppling till den nya staden och det finns en risk för att det kan kännas lite ensamt. Speciellt för någon som flyttar hemifrån för första gången.

Välkomstperioden

Av bland annat anledningar listade ovan brukar alla större högskolor och universitet anordna någon form av välkomstperiod. Ofta kallad nollning. Det är en period innan studenterna riktigt börjat studera, så de är inte riktigt ettor ännu. De är nollor (som är vad man är innan man blir en etta). Inte som den negativa betydelsen att en nolla är förlorare på något sätt.

Denna period anordnas i ett samarbete mellan skolan och studentkåren. Perioden ska ge de nya studenterna en introduktion till studentlivet. Både ur ett perspektiv som fokuserar på studier och lärande men även för att omfamna den studentkultur som råder vid gällande lärosäte. Det är även ett sätt för att alla studenter ska få möjligheten att lära känna nya människor. Både de som de ska studera med men för att få en uppfattning om vad det finns för olika aktiviteter utöver studier där det går att möta likasinnade. I Luleå har LTU exempelvis en intressegrupp som anordnar skidresor och en annan som styr ihop resor inom friluftsliv. Saker som det finns gott om uppe i Norrbotten.

Studenternas talan

Förutom att anordna festliga aktiviteter och främja olika typer av intressen är det dessutom studentåren som är det organ som för dialog med skolan för hur utbildningen ska kunna ske på ett sätt som uppskattas av studenterna. Finns det delar av en kurs som känns överflödiga? Saknas det vissa delar? Hur är det med tillgänglighet av adekvata studieytor? Detta kan ske i olika led.

Studenternas talan
Studenternas talan

Normalt sett finns en studentkår med en styrelse. Dessa har möten som tar upp angelägenheter som berör den studentkåren och dess medlemmar. Sedan kan det även finnas kårer. Dessa fokuserar mer på en viss typ av program som faller under en och samma fakultet på lärosätet. De kan då gå in på mer specifika frågor som rör saker för till mindre antalet program som berörs än vad kanske en studentkår kan som har betydligt fler under sig i sin organisation.

Utöver möten för att diskutera det kårens medlemmar anses vara viktigt har givetvis studentkåren en rad av åtaganden som ska utföras. Detta kan vara att sitta med på olika typer av möten med skolan och andra delar av kårorganisationen. Det kan även vara att styra upp och anordna olika typer av event som välkomstperioden eller olika typer av arbetsmarknadsmässor. Dock är det alltid ett arbete med utgångspunkt att göra allt för att de som studerar vid lärosätet ska ha en så bra tid som möjligt.

© 2021 Projekt-Tbis