Studieuppehåll

Studier och uppehåll

Att studera kan som alla vet vara en investering för framtiden. Genom att lyssna på lärare, föra anteckningar och läsa böcker så kan studier föra eleven närmare ett eventuellt drömjobb. Studier klassas i det svenska samhället som en sysselsättning som också kan ge en viss form av lön, nämligen bidrag. På så vis kan sägas att studier har en hög status i det svenska samhället. I tanken bakom detta ligger nog synen på att ett samhälle som investerar i medborgares studier sedermera ger avkastning i form av ökad produktion, bättre kvalité, ökad handel med andra länder, minskat utanförskap och kriminalitet och en bättre generell hälsa. Det många kanske inte tänker på i ett samhälle som premierar sysselsättning och en ständig rörelse mot aktivitet är eventuellt vikten av uppehåll. I mångas vardagsliv finns troligen många gånger vanan av att ständigt vara aktiv att ett uppehåll ibland kanske till och med kan kännas jobbigt, eller onaturligt. I dessa sammanhang kan det kanske vara lätt att glömma fördelarna med ett uppehåll i vardagen. Att stanna upp och fundera över det en person faktiskt gör, att reflektera kring det, att lära sig av det en gjort, fundera på om det var bra, om en vill fortsätta och så vidare. När människor fortsätter i en vardag där prestationer görs till ett vinstdrivande maskineri kan lätt stress komma in i bilden. Människor vill göra det bästa för att få ut det mesta och hälsan kan bli lidande. Det kan i sådana sammanhang vara svårt att stanna upp, eller inte ens aktuellt.

Studieuppehåll

Studieuppehåll

När det kommer till studier hör en ibland om studieuppehåll. Detta innebär just uppehåll i studierna och beskrivs inte sällan av människor som anser sig behöva vila och känna efter vad den behöver göra framöver. Kanske kommer detta efter att någon just avlutat en utbildning på exempelvis gymnasiet och funderar över framtidens studier. Alla behöver vi återhämtning, de flesta får det under en natts vila, men går såklart också att nå under dagens gång. Att ta ett uppehåll från studier kan därför också bestå av flera uppehållsmoment under studiedagen och studietiden. Att lägga undan boken och göra ingenting kan eventuellt göra det lättare att bearbeta informationen sen eller att tänka efter kring den information en just har processat för att kunna veta hur en ska hantera den information en fått. Det skulle i detta sammanhang eventuellt gå att tala om självinsikt som en kan få genom eftertanke. Poängen som försöker göras här är att eftertanken som lyder i ordet följs av en tanke, men alltså kan vara någonting som först behöver följas av en vila för att kunna bli till en väl fungerande tanke. Är det så att den studerande fastnat i sina funderingar om vad den ska göra så kan det möjligen också vara till sin fördel att ta hjälp utifrån. Få hjälp med att besvara frågor av exempelvis en studievägledare om vad en skulle kunna göra framöver utifrån ens studiebakgrund, vad som krävs för att nå detta i form av vidare studier och så vidare.

© 2021 Projekt-Tbis