Tekniskt basår

Det finns många fördelar med att välja att gå ett tekniskt basår men vad är alla dess fördelar och varför är det egentligen en smart ide att välja att gå ett tekniskt basår? Det är nämligen som så att många vill bli ingenjörer men varför inte bara söka direkt till ingenjör programmet då? För att det ibland kan vara lite mer invecklat än så men med ett tekniskt basår så blir det invecklade lite mindre invecklat.

Det är nämligen inte speciellt ovanligt att man saknar behörighet till att söka sig till civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildningen på en teknisk högskola men det ska såklart inte stoppa en för det är möjligt att bli behörig bara man är redo att satsa på sin dröm. Varför många inte kan söka utbildningen beror på att den gymnasieutbildning man måste ha för att kunna komma in på programmet är naturvetenskapsprogrammet. Naturligtvis så gick inte alla blivande ingenjörer natur på gymnasiet och ens framtid ska såklart inte behöva stoppas på grund av detta.

Kravet för att komma in på tekniskt basår kan vara lite olika beroende på vilken skola man väljer att gå på men det vanligaste kravet brukar vara att man måste ha betyg i Matte 1 (tidigare matte A) och Matte 2 (tidigare matte B). Det går att läsa mer om exakt vilka krav det är på respektive skolas hemsida eller genom att kontakta skolan man önskar att läsa sitt basår på. Under det tekniska basåret så ligger fokuset på matte, fysik och kemi och man läser basåret vanligen under ett år, det vill säga under två terminer.

Det finns undantag då det är möjligt att  endast läsa en bastermin istället för ett år så vad är det som avgör om man bara behöver läsa en termin eller om man behöver läsa ett år? Ibland kan det vara så att man bara behöver några få kurser för att bli anhörig till att söka sig vidare och då kan det kanske kännas onödigt att läsa ett helt basår för att bli behörig. Vanligen är det förstås ett år basår som gäller så man bör inte förvänta sig att det går att bara läsa en bastermin överallt utan det är något som man får kolla upp  förväg. Flera skolor erbjuder både basår och bastermin men inte alla.

Chansen till att få garantiplats

Chansen till att få garantiplats
Chansen till att få garantiplats

Basåret är kort och gott ett skräddasytt program där man får chansen att komplettera de man behöver för att sedan kunna bli ingenjör. Basåret är för de personer som efteråt vill söka till ingenjör programmet men som i dagsläget inte kan göra det. Det som är bra med att läsa ett basår är att man på många skolor sedan kan bli garanterad en plats på samma skolas civil- eller högskoleingenjörsutbildningar förutsätt att man klarat av sitt basår.

Däremot så är det inte garanterat att man kommer att komma in på sitt förstahandsval utan det beror naturligtvis på ens studieresultat samt hur många andra som har sökt just den utbildningen. Såklart är det också möjligt att söka till en helt annan skola men man har då inte garantiplats.

© 2021 Projekt-Tbis