Universitet eller högskola

Vad är egentligen skillnaden på universitet och högskola, hur vet man vilket av dessa man ska välja om man vill plugga vidare sina studier?

Orden universitet och högskola är inte namnskyddade och vem som helst kan använda dem. För att få ge examen på universitet- eller högskolenivå krävs ett så kallat examentillstånd. De kan ansöka om ett examentillstånd hos Universitetskanslersämbetet. Om en skola kallar sig högskola eller universitet men inte har examentillstånd så får man en så kallad diplomatutbildning eller certifikatutbildning, dock ger detta inte behörigheter till högre nivå av högskoleutbildning eller några högskolepoäng.

För att få studera på universitet eller högskola behöver man ha behörighet för det, och det får man genom en avslutad gymnasieutbildning med minst 2250 gymnasiepoäng. Har man inget slutbetyg från gymnasiet går detta att läsa  in på till exempel komvux. Många kurser har dessutom särskild behörighet som krävs att man har läst vissa ämnen eller har motsvarande yrkeserfarenhet. En utbildning på högskola eller universitet är i grundnivå på 3 år, avancerad nivå plus 1 eller 2 år och forskarnivå ytterligare 2 till 5 år.

Universitet

Ett universitet har examentillstånd vilket innebär att de har tillstånd att utfärda examen på forskarutbildningsnivå. Det finns 16 universitet i Sverige och de flesta sköts av staten och det är riksdagen som bestämmer vilka statliga universitet som ska finnas, och även om en högskola ska få kalla sig universitet. Det äldsta, och även kanske det mest populära, universitetet är Uppsala universitet och detta är statligt. På ett universitet är det själva myndigheten som bestämmer vilka utbildningar de ska ha och hur de ska läggas upp, därför kan samma utbildning se olika ut beroende på vart du väljer att studera.

Högskola

En högskola har ett begränsat eller inget tillstånd att utfärda examen på forskarutbildningsnivå och måste då i vissa fall ansöka om det. Det finns 31 högskolor i Sverige varav 16 av dessa har tillstånd att utfärda examen på forskarutbildningsnivå. 13 av dessa högskolor är statliga och 3 av dem är privata. Det finns vissa högskolor som är specialiserade på ett område, till exempel gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.  Blekinge tekniska högskola kan man lätt tro endast har utbildningar inom teknik, men de har även andra utbildningsområden. Även hos högskolorna är det myndigheten som bestämmer vilka utbildningar som ska finnas och hur de ska läggas upp och kan precis som universitet se olika ut beroende på vart du studerar.

Studiebidrag

Vid studier på både högskola och universitet kan man ansöka om ett studiebidrag eller studielån. Man kan dessutom få ett tillägg på bidraget eller lånet om man till exempel har barn, merkostnadslån för resor, dubbel bosättning eller distansutbildning. Vissa studier har dessutom högre studiebidrag. Om man vill studera på högskola eller universitet utomlands kan man även då ansöka om studielån eller bidrag hos CSN. Hur mycket bidrag man får beror på hur länge man kommer att studera samt om man har någon annan inkomst utöver studierna.

Studiebidrag

Sugen på att studera?

Inne på utbildningssidan går det att hitta de flesta utbildningar, både i Sverige och utomlands, där kan man dessutom jämföra skolor, utbildningar och kurser för att hitta det bäst passande!

© 2021 Projekt-Tbis